Miljökonsult AC Andersson AB 

Miljökonsult AC Andersson AB är verksam inom områdena projektledning, miljö och hållbar utveckling samt kompetensutveckling.
 
Vår verksamhet grundar sig på en helhetssyn där kundernas verksamheter utvecklas för att bedrivas på ett kvalitetsmässigt och effektivt sätt med hänsyn till naturens och människornas förutsättningar. Uppdragen drivs med sikte på en hållbar utveckling där både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter står i centrum.

Miljökonsult AB stöder er verksamhet inom följande områden:

  • Miljöledningssystem
  • Utbildningar
  • Socialt ansvar
  • Utredningar
  • Projektledning
  • Kommunal planering
  • Verksamhetsutveckling
  • Utomhuspedagogik

 

Ann-Carin, Miljökonsult A C Andersson AB

 

Ann-Carin Andersson driver konsultföretaget Miljökonsult AB sedan ca 10 år har 30 års yrkeserfarenhet genom forskning, konsultverksamhet och som kommunal förvaltningschef inom områdena miljö, hållbar utveckling, vatten och avlopp, avfall, projektledning, samhällsplanering och exploatering.