Hållbar utveckling och socialt ansvar

Världens länder och ledare strävar idag gemensamt mot en hållbar utveckling. En hållbar utveckling baseras på tre ben.

 

    
Ekonomisk hållbarhet
 
 

 

 

 

 

 Social hållbarhet

 Hållbar utveckling

 

 

 

 

Ekologisk hållbarhet

 

 

 

 

 

 

 

Vi stödjer er verksamhetsutveckling mot en bredare helhetssyn där ni i verksamheten hanterar alla tre ovanstående områden och integrerar miljöfrågorna med verksamhetens ekonomiska och sociala mål.

 

 

Vi erbjuder:

  • Analys av verksamhetens  nuvarande hållbarhets-status. Vilka faktorer/intressenter påverkar företaget och på vilket sätt.
  • Förslag på förbättringar i det framtida arbetet.
  • Utbildning och stöd i genomförandet.
  • Upprättar hållbarhetsredovisning, välfärdsbokslut  dvs en årsredovisning som omfattar både ekonomi, ekologi och sociala frågor.