Miljöledning

Miljökonsult AC Andersson har drygt 10 års erfarenhet av att utveckla miljöledningssystem för företag och offentliga verksamheter.

 

Vi kan erbjuda stöd till verksamheten på flera områden:

  • Som bollplank och stöd till projektledningen. Genom samtal och seminarier ger vi råd om hur arbetet bör startas upp och drivs framåt. Vi ger er kunskap om hur systemet byggs upp. Organisationen skriver själv huvuddelen av de dokument som krävs. På så vis införs systemet i organisationen samtidigt som det utvecklas.
  • Genomför utbildningar för olika grupper som t ex hela personalgruppen, ledningen, arbetsledare, specialister m fl. Utbildningarna omfattning varieras efter behov. Miljöutbildningar>>
  • Genomför olika utredningar som organisationen har behov av t ex miljöutredning, upprättar lagförteckning , bedöma förbättringsmöjligheter mm
  • Utför miljörevisioner t ex en förevision innan certifiering.

 

Miljöledningssystemet kan kopplas till andra ledningssystem som tex kvalitetssystem,
internkontroll, socialt ansvar. För verksamheten som vill ta ett helhetsgrepp utvecklas då på sikt ett verksamhetssystem.

 

Ann-Carin Andersson är medförfattare till tre skrifter om miljöledning:
  • Miljöledningssystem för mikroföretag. Studentlitteratur 1999. Kan beställas genom Miljökonsult AB.
  • Miljöledningssystem för avloppssystem- en handledning.
    VA-forsk rapport 1998-14. Tel 08-50600200
  • Bra miljökvalitet i små och medelstora företag. Studentlitteratur 1995,1996

 

 

Exempel på uppdrag

Miljöledningssystem för VA-verket i Karlskrona kommun, Ekmans i Jönköping AB, för ett flertal mindre företag i Uppvidinge och Alvesta kommun, Miljöutredningar för Svenska Spel.