Projektledning

Behöver er verksamhet stöd med utredningar eller projektledning inom verksamhetsstyrning, miljö, hållbar utveckling, samhällsplanering, kommunalteknik och exploatering.

Ann-Carin Andersson har lång erfarenhet både som samhällsbyggnadschef, teknisk chef, konsult inom verksamhetsstyrning, egen exploateringsverksamhet och projektledning.

 

Miljökonsult AC Andersson AB utför projekt inom följande områden:

 • Projektledning
 • Verksamhetsstyrning
 • Utredningar inom kommunal samhällsplanering
 • Avfallshantering
 • Avloppshantering
 • Ekologiskt byggande
 • Exploatering

 

 

Exempel på uppdrag:

 • Verksamhetsutveckling, tekniska kontoret i Aneby kommun.
 • Miljöledningssystem för deponi, va-verksamhet.
 • Periodiska besiktning deponier.
 • Tillståndsansökningar.
 • Avfallsplaner.
 • Utredningar om verksamhet och organisation.
 • Utbildning / föreläsningar om hållbart och ekologiskt byggande,
  Ingenjörshögskolan i Jönköping.
 • Projektledare detaljplanering och exploatering av bostadsområden.