Utbildningar

Utbildningar om verksamhetsutveckling, miljö och hållbar utveckling erbjuds till olika grupper inom er verksamhet:

  • Grundläggande miljöutbildning till hela personalgruppen. 1 dag
  • Utbildningar som berör miljöledningssystem, kort personalutbildning på några timmar till fördjupad utbildning för speciella grupper (upp till 10 dagar).
  • Miljöutbildning för ledningen.
  • Utbildningar som rör miljöproblem, dess orsaker, nationella miljökvalitetsmål och möjliga åtgärder.
  • Utbildning i miljörevision, vänder sig främst till internrevisorer. 2 dagar. Kan även omfatta kvalitetssystem.
  • Utbildning i begreppet hållbar utveckling, socialt ansvar, etikfrågor
  • Miljöbalken, miljölagstiftning, egenkontroll.
  • Utbildningar i verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning och organisationsutveckling.

Målet med utbildningarna kan vara:

  • Att förmedla kunskap för en viss uppgift t ex att bygga upp ett miljöledningssystem.
  • Att skapa engagemang och förutsättningar för nya tankebanor och ett ändrat beteende.
Vi arbetar därför både med fakta/ kunskaper och övningar där vi utgår från deltagarnas egna värderingar och attityder, sk värderingsmetodik. Varje utbildning genomförs efter er verksamhets behov.

 

Exempel på uppdrag

Miljöutbildningar för Tekniska Högskolan i Jönköping.
Flertalet personalutbildningar i samband med upprättande av miljöledningssystem.